Avui tancat 93 745 05 37 679 950 363

Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

Creació d'un sistema d'ajuda en l'adherència al tractament per mitjà de la dosificació en els temps i posologia necessaris per a cada pacient. 

Preu