Avui obert: 09:00-20:30
Demà obert: 09:00-20:30

Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

 

Última actualització: 06/04/2020 

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA 

 

De conformitat amb la legislació europea i espanyola i, en concret amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”), li informem que el lloc web www.farmaciaargelaguet.cat (en endavant, elWeb”) és propietat de Farmàcia Argelaguet Argemí (en endavant, l’Oficina de Farmàcia”), amb domicili social aSant Antoni Maria Claret, 21 08202-Sabadell iN.I.F. 33894622-M. 

 

Per a la oficina de farmàcia, respectar la seva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància. 

 

El nostre desig és que en tot moment conegui per què utilitzem o volem utilitzar les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat la següent Política de Privacitat (en endavant, laPolítica de Privacitat”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui pel nostre web. 

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

 

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del 'Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara, el “RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és: 

 

Responsable del Tractament 

Farmàcia Argelaguet Argemí 

N.I.F. 

33894622M 

Adreça 

Sant Antoni Maria Claret, 21 Sabadell 

Telèfon 

93 745 05 37 

Correu electrònic