×

Determinació i seguiment INR

Mesura i seguiment de l'INR per controlar que els valors es mantinguin en el rang terapèutic recomanat per a cada pacient. 

Categories
Preu