Avui tancat 93 745 05 37 679 950 363

Determinació i seguiment INR

Mesura i seguiment de l'INR per controlar que els valors es mantinguin en el rang terapèutic recomanat per a cada pacient. 

Preu