Avui: 09:00-20:30 93 745 05 37 679 950 363

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.